1. Συλλογή προσωπικών πληροφοριών: Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από χρήστες, όπως ονόματα, διευθύνσεις, διευθύνσεις email, αριθμούς τηλεφώνου και στοιχεία πληρωμής, με σκοπό την επεξεργασία παραγγελιών και την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας αγορών. Θα συλλέγουμε μόνο προσωπικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες και σχετικές με τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.
  2. Χρήση προσωπικών πληροφοριών: Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία παραγγελιών, την επαλήθευση πληρωμής, την αποστολή, την υποστήριξη πελατών και για την παροχή ενημερώσεων και διαφημιστικών πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, εκτός εάν ο χρήστης επιλέξει να μην λαμβάνει τέτοιες επικοινωνίες.
  3. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων: Λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Εφαρμόζουμε φυσικές, τεχνικές και διοικητικές δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων.
  4. Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών: Ενδέχεται να προσλάβουμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών για να βοηθήσουμε στην εκπλήρωση παραγγελιών, την επεξεργασία πληρωμών, την αποστολή και τις δραστηριότητες μάρκετινγκ. Αυτοί οι πάροχοι θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες, όπως απαιτείται για την εκτέλεση των λειτουργιών τους, αλλά απαγορεύεται να τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
  5. Cookies και τεχνολογίες παρακολούθησης: Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη, να αναλύσει την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και να εξατομικεύσει περιεχόμενο και διαφημίσεις. Οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής τους.
  6. Διατήρηση Δεδομένων: Θα διατηρήσουμε προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν και για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων, με την επιφύλαξη τυχόν νομικών υποχρεώσεων ή έννομων επιχειρηματικών συμφερόντων.
  7. Κοινή χρήση δεδομένων: Δεν πουλάμε ούτε νοικιάζουμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ. Ωστόσο, ενδέχεται να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες με αξιόπιστους συνεργάτες και παρόχους υπηρεσιών, όπως απαιτείται για την εκπλήρωση παραγγελιών και την παροχή υπηρεσιών που ζητούνται.
  8. Δικαιώματα χρήστη: Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών τους στοιχείων που διατηρούμε από εμάς. Μπορεί επίσης να έχουν το δικαίωμα να περιορίσουν ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως επιτρέπεται από το νόμο.
  9. Παιδικό απόρρητο: Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν προορίζεται για παιδιά κάτω των 16 ετών. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά. Εάν αντιληφθούμε ότι συλλέγουμε κατά λάθος προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί, θα λάβουμε μέτρα για να τα διαγράψουμε αμέσως.
  10. Ενημερώσεις στην Πολιτική Απορρήτου: Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε ή να τροποποιήσουμε αυτήν την πολιτική απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες ενθαρρύνονται να ελέγχουν την πολιτική περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Η συνέχιση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος μετά την ενημέρωση πολιτικής συνιστά αποδοχή των αναθεωρημένων όρων.